Products

Po shfaqen krejt 5 përfundimet

Sporti, aktiviteti që synon zhvillimin e aftësive fizike dhe në të njëjtën kohë psikike, dhe setin e ushtrimeve dhe ngjarjeve, veçanërisht konkurruese, në të cilat kryhet ky aktivitet, praktikohet në përputhje me rregullat e kodifikuara nga organizma të veçantë, si për frymën konkurruese (që shoqërojnë njëri-tjetrin ose diferencimi, pra, nga loja në kuptimin e duhur), është, që në fillim, për t’u argëtuar, pa për këtë arsye karakteri i domosdoshmërisë, i detyrimit, i përshtatshëm për çdo aktivitet pune. Evolucioni i praktikës sportive dhe rëndësia e saj terminologjike është i lidhur ngushtë me vendin që ka zënë në shoqëri, me konsideratën që ka qenë ose i është kushtuar asaj në një kontekst të caktuar kulturor, politik dhe ekonomik. Në përgjithësi, fillojmë nga një identifikim midis sportit dhe edukimit fizik, për të arritur në një identifikim midis praktikës amatore dhe praktikës profesionale.

Shporta0
Nuk ka produkte në shportë
Mbyll Shportën
0