Products

Një kompjuter është një makinë elektronike dixhitale që mund të programohet për të kryer sekuenca të operacioneve aritmetike ose logjike automatikisht. Kompjuterët modernë mund të kryejnë grupe gjenerike të operacioneve të njohura si programe. Këto programe u mundësojnë kompjuterëve të kryejnë një gamë të gjerë detyrash. Një sistem kompjuterik është një kompjuter “i plotë” që përfshin harduerin, sistemin operativ, dhe pajisjet periferike të nevojshme dhe të përdorura për operacion “të plotë”. Ky term gjithashtu mund t’i referohet një grupi kompjuterësh që janë të lidhur dhe funksionojnë së bashku, si një rrjet kompjuterik ose grumbull kompjuteri. Televizioni, ndonjëherë i shkurtuar në TV ose tele, është një medium telekomunikues që përdoret për transmetimin e imazheve lëvizëse në të zezë dhe të bardhë ose në ngjyrë, dhe në dy ose tre dimensione dhe me zë. Televizori është një sistem për konvertimin e imazheve vizuale (me zë) në sinjale elektrike, duke i transmetuar ato me radio ose mjete të tjera dhe duke i shfaqur ato në mënyrë elektronike në një ekran.

Shporta0
Nuk ka produkte në shportë
Mbyll Shportën
0