Products

Po shfaqen 1–40 nga 44 përfundime gjithsej

Teknologjia është rezultat i vazhdueshëm i zhvillimit të njohurive të grumbulluara dhe aplikimit në të gjitha teknikat, aftësitë, metodat dhe proceset e përdorura në prodhimin industrial dhe kërkimin shkencor. Teknologjia është e ngulitur në funksionimin e të gjitha makinerive, me ose pa njohuri të detajuara të funksionit të tyre. Teknologjitë e shoqërisë përbëhen nga ato që njihen si sisteme. Sistemet aplikojnë aplikimin e synuar të njohurive të grumbulluara të një teknologjie duke marrë një hyrje, duke ndryshuar këtë hyrje për qëllimin e synuar të sistemit nëpërmjet asaj që njihet si një proces, dhe pastaj duke prodhuar një përfundim që ndryshon qëllimin përfundimtar të synuar të sistemit.

Shporta0
Nuk ka produkte në shportë
Mbyll Shportën
0