Products

Bukuria & Shëndeti është një nga kategoritë tona ku të gjithë do ta gjejnë veten lehtësisht dhe të gjejnë dhuratën ideale. Bukuria, duke përmbajtur ata aksesorë të cilët të bëjnë në ndihen më mirë dhe më bukur. Shëndeti, përmban aksesorë të tillë që janë të rëndësishëm për mirëqënien tuaj.

Bukuria zakonisht përshkruhet si një veçori e objekteve që i bëjnë këto objekte të pëlqyeshme për t’u perceptuar. Këto objekte përfshijnë peizazhe, perëndime të diellit, njerëz dhe vepra arti. Bukuria, së bashku me artin dhe shijen, është subjekti kryesor i estetikës, një nga degët kryesore të filozofisë. Si një vlerë pozitive estetike, ajo është e konstatuar me shëmti si homologu i saj negativ.

Koncepti i bukurisë synon të kapë atë që është thelbësore për të gjitha gjërat e bukura. Konceptimet klasike përcaktojnë bukurinë në lidhje me lidhjen midis objektit të bukur si një e tërë dhe pjesëve të tij: pjesët duhet të qëndrojnë në proporcionin e duhur me njëra-tjetrën dhe kështu të kompozojnë një tërësi harmonike të integruar.

Shëndeti, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është “një gjendje e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjesht mungesa e sëmundjeve”. Një shumëllojshmëri përkufizimesh janë përdorur për qëllime të ndryshme me kalimin e kohës. Një shumëllojshmëri përkufizimesh janë përdorur për qëllime të ndryshme me kalimin e kohës. Shëndeti mund të nxitet duke inkurajuar aktivitete të shëndetshme, të tilla si ushtrimet e rregullta fizike dhe gjumi i mjaftueshëm dhe duke zvogëluar ose shmangur veprimtaritë ose situatat jo të shëndetshme, të tilla si pirja e duhanit ose stresi i tepërt.

Shporta0
Nuk ka produkte në shportë
Mbyll Shportën
0